O psima i mačkama...

O psima i mačkama...

29. prosinca 2011.

REPRODUKCIJA / PSI / Graviditet

Graviditet

Po definiciji graviditet je vremenski period od oplodnje jajne stanice do porođaja.

Nakon ovulacije jajna stanica dospjeva u jajovod koji povezuju svaki jajnik  s jednim od dva roga maternice. Ako je kuja parena u odgovarajućem dijelu ciklusa, sperma psa će u distalnom dijelu jajovoda oploditi dozrele jajne stanice te tako nastaje zigota. Jajna stanica nakon ovulacije nije odmah spremna za oplodnju već je potrebno 48 -60 h za dozrijevanje. Zato se sam akt oplodnje dešava tek nekoliko dana nakon parenja. Ovo nije problem jer kao što je ranije navedeno spermiji psa ostaju vitalni u reproduktivnom traktu kuje i do 7 dana. Kao što je poznato kod pasa se može desiti da kuja u jednom leglu ima štence koji su potomci od više pasa.

Oplođena jajna stanica tj. zigota zatim započinje dijeljenje i spušta se niz jajovod  u maternicu. Daljnjim razvojem iz zigote se formira  zametak (embrio).  

Zametak se u maternici implantira u zidove maternice i to nazivamo nidacija. Nidacija je proces prilikom kojega dolazi do povezivanja zametka s endometrijem (unutrašnji sloj maternice) majke. Formira se posteljica (placenta). Kod kuja se obično radi o više zametaka koji se rasporede u oba roga maternice. Nakon nidacije i formiranja posteljice (placente) zametak se dalje razvija u plod (fetus).

Posteljica je pričvršćena na stjenku maternice te jednim dijelom pripada majci, a jednim dijelom plodu. Uloga posteljice je da omogući prelaz hranjivih tvari iz organizma majke prema plodu i također da omogući eliminaciju otpadnih tvari iz ploda preko organizma majke.

Trajanje graviditeta

Graviditet kod kuja u prosjeku traje oko 63 dana računajući od dana parenja, međutim može trajati okvirno između  56 i 71 dan od parenja. Ovaj širok raspon gledajući od dana parenja posljedica je činjenice koja je spominjana više puta do sada; sperma pasa ostaje vitalna u reproduktivnom traktu kuje i do 7 dana nakon parenja. Ako dužinu graviditeta mjerimo od trenutka ovulacije onda je ona prilično konstantna i traje 64-66 dana od preovulatornog LH vala (spolni ciklus kod kuje) . 

Fizičke promjene za vrijeme graviditeta

Vrlo malo fizičkih promjena može se uočiti kod gravidnih kuja prije petog tjedna graviditeta. Od petog tjedna može se zamijetiti promjene na mliječnim žlijezdama; bradavice se povećavaju i mliječnih žlijezde nabubre. Kod gravidnih kuja do značajnijeg porast tjelesne težine dolazi u zadnjoj trećini graviditeta - najizraženije između 5-6 tjedna. Prosječno kuje dobije na težini oko 35% (20-50%). Između šestog i sedmog tjedan, zbog rasta štenaca može se primijetiti povećan trbuh. Oko 8. tjedna trudnoće mliječne žlijezde se značajno povečaju i može se pojaviti mlijeko ali i ne mora. 

Hormonalne promjene za vrijeme graviditeta

Hormonalne promjene za vrijeme graviditeta vrlo su slične onima u diestrusu negravidnih životinja i karakterizirane su visokom razinom progesterona. Lutealna faza i kod gravidnih i kod negravidnih kuja traje 50-60 dana, a razina progesterona je jako slična, s tim da je kod gravidnih ipak nešto viša između 25. i 40. dana. Lutealna faza kod gravidnih kuja završava luteolizom 62-65 dana nakon preovulatornog LH vala.

Nema komentara:

Objavi komentar